Pitua urang minang -5-

 Ini adalah fersi 5 dari 432 Pitua urang minang semua nya saya bagi menjadi 5 bagian:

Untuk fersi 1 ada DI SINI    Untuk fersi 2 ada DI SINI     Untuk fersi 3 ada DI SINI
Untuk fersi 4 ada DI SINI    Untuk fersi 5 ada DI SINI381.     Siriahlah pulang kagagang, pinanglah suruik katampuaknyo. Karih baliak kasaruangnyo, baju tasaruang ka nan punyo, ameh pulang katambangnyo.
Suatu benda berharga yang sudah lama tidak ditemui, sekarang kembali kepada
yang empunya semula, seperti merebut tanah air dari tangan penjajah, sampai
kita merdeka.

382.     Sadang baguru kapalang aja, lai bak bungo kambang tak jadi. Kunun kok dapek dek mandangga, tidak didalam dihalusi.
Setiap menuntut pengetahuan jangan putus ditengah, dan kurang mamfaatnya
dengan mendengar saja, kalau dibandingkan dengan belajar sesungguhnya.

383.     Sabab karano dek baitu, tumbuahlah niaik dalam hati, nak manuruik tambo nan dahulu sajarah adat nan usali.
Kalau ajaran adat telah dapat dipahami kemana masyarakat hendak dibawa oleh
ajaran adat itu maka akan timbullah hasrat untuk mendalamnya.

384.     Sangajo guno diuraikan, kahadapan nan basamo, untuak nak samo
dipikiakan, nak samo dirunuak nan tujuan.
Penggugah hati para pembaca terutama putra Minang untuk mendalami filsafat adatnya.

385.     Satinggi-tinggi malantiang, mambubuang ka awang-awang, suruiknyo
katanah juo. Sahabih dahan jo rantiang, dikubak dikulik batang, tareh
panguba barunyo nyato.
Adat Minangkabau tidak akan bisa dipahami secara baik, apalagi untuk
dihayati dan diamalkan tanpa mendalami sungguh-sungguh.

386.     Santan babaleh jo tubo, nikmat babaleh jo sansaro.
Kebaikan yang pernah diberikan seseorang kepada orang lain, tetapi
balasannya dengan yang buruk.

387.     Saumpamo aua jo tabiang, umpamo ikan jo aia.
Pergaulan yang baik saling bantu membantu dan kuat menguatkan, dan saling
membutuhkan.

388.     Sikujua baladang kapeh, kambanglah bungo karawitan. Kok mujua mandeh malapeh bak ayam pulang kapautan.
Setiap orang pergi merantau mengharapkan kehidupan yang baik dan pendapatan yang akan dibawa kekampung halaman.

=T=
389.    Tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan, dianjak tak layua, dibubuik
tak mati.
Kebenaran yang dikandung oleh Adat Minangkabau, karena ajarannya bersumber dari ketentuan alam yang disusun jadi pepatah yang senantiasa kebenarannya tidak dapat dibantah.
390.     Tabujua lalu tabalintang patah.
Untuk mempertahankan kebenaran hendaklah dengan kegigihan yang
sungguh-sungguh.

391.     Tarandam-randam indak basah, tarapuang-apuang indak hanyuik.
Sesuatu perkara yang tidak jelas duduknya, selesai tidak diusutpun tidak.
392.     Tak ujuang pangka mangganai, saragi baliak batimba.
Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan alat-alat yang lengkap, yang dapat dipakai serba guna.
393.     Tasingguang kanai miangnyo, tagisia kanai rabehnyo.
Kesalahan yang dibikin oleh seseorang, merembet-rembet kepada orang lain.
394.     Tak siriah pinang mamalan, tak pasin anguakpun tibo.
Seseorang yang pandai mengikat seseorang dengan suatu perhitungan.
395.     Tak laju bandiang mamacah, tak lalu dandang di aia, digurun ditajakkan juo.
Seseorang yang berpikiran jahat kepada orang lain, dia selalu berusaha untuk
melaksanakan dimana dan kapan saja.

396.     Tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun, tarapuang samo hanyuik, tarandam samo basah.
Kerja sama yang baik dalam masyarakat, kesatuan hati dan pikiran, kesatuan
pendapat dan gerak adalah pokok utama.

397.     Titiak buliah ditampuang, maleleh buliah dibaliak.
Hasil kerja sama yang baik ini akan dapat dinikmati bersama oleh orang
banyak.

398.     Tagak indak tasundak, malenggang indak tapampeh.
Seseorang pemimpin yang punya wewenang penuh dan wibawa.
399.     Talalok talalu mati, manyuruak talalu hilang.
Seorang pandai yang meinsulirkan diri dari masyarakat dan tak ingin
bertanggung jawab.

400.     Tinggi lonjak gadang galapuah, nan lago dibawah sajo.
Sifat seseorang yang senantiasa segala pandai dihadapan orang yang tak tahu,
tetapi sebenarnya kosong belaka.

401.     Tampek bagantuang nan lah sakah, bakeh bapijak nan lah taban.
Kehilangan orang yang akan membimbing dan membela, sianak kehilangan
ayahnya.

402.     Talangkang carano kaco, badarai carano kendi, padi nan samo rang
gantangkan. Bacanggang karano budi, bacarai karano baso, itu nan samo rang pantangkan.
Berpisah dan berpecah hati satu dengan yang lain akibat budi telah rusak dan
karena kurang sopan sangat tidak di ingini dalam adat Minangkabau dalam
bergaul dengan siapa saja.

403.     Hiduik batungkek batang bodi, mati bapuntiang ditanah sirah. Jikok
pandai bamain budi, dalam aia badan indak basah.
Dalam pergaulan kalau budi selalu diamalkan dan menjadi perhatian terhadap
diri dan orang lain, keuntungannya sangat banyak sekali.

404.     Taparosok kudo kabanda, bari baganto kapalonyo. Elok rundiangan kato babana, supayo sagalonyo elok balaku.
Lebih baik dalam hidup bergaul suka berterus terang, dari pada memakai sifat
tidak jujur.

405.     Tambo sapantun bungka jalo, tuangan amuahnyo hilang, tapi pusako lamo baitu juo.
Adat sebagai kebudayaan mungkin berobah, dari yang kurang kepada yang lebih sempurna, tetapi budi akan tetap seperti semula.
406.     Tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin.
Tiga aturan di Minangkabau yang harus ditaati oleh masyarakat, yakni Adat,
Syarak dan Pemerintah.

407.     Tumbuah dicupak dililisi, tibo diundang dikurasai, kalau takilan dalam
hati, lah patuik kini dikurasai.
Ketiga-tiga aturan yang berjalin menjadi satu dalam diri orang Minangkabau,
perlu sama-sama diperdalam dan dipelajari.

408.     Talangkah suruik, sasek kumbali, baitu faham handaknyo, kato rang tuo indak dituruik binaso badan kasudahannyo.
Segala nasehat dan pelajaran yang baik dari orang tua harus dituruti kalau
tidak kita sendiri akan binasa.

409.     Tiok nagari basuku-suku, nan suku babuah paruik, kato adaik mangko
baitu,urang tuo lah lamo hiduik.
Ajaran adat menekankan yang demikian karena orang tua hidupnya telah lama,
pengalamannya telah banyak.

410.     Tunggau disubarang lautan nampak, gajah dipalupuak mato indak
kalihatan.
Seseorang yang tahu menyalahkan orang lain, tetapi lupa melihat kesalahannya
sendiri.

411.     Tak sio-sio tampuo basarang randah, kalau indak ado ba-ado.
Jangan disangka sesuatu yang dibiarkan begitu saja nampaknya, tetapi pasti
ada orang yang mengangawasinya.

412.     Tagisia labiah bak kanai, tasingguang labiah bak jadi.
Seseorang yang dalam perasaannya, dan jauah jangkauan pikirannya terhadap
kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi.

413.     Tasisiah atah jo bareh, basibak kumpai jo kiambang.
Dalam duduk bersama akan nyata bedanya antara orang berpengetahuan dan
ber-ilmu dari pada orang yang tidak berpengetahuan.

414.     Tabik pantang tarubah, biaso jadi parangai, lah tuo jadi pakaian.
Sifat yang baik dan buruk kalau telah dibiasakan semenjak kecil akan
berbekas sampai dihari tua.

415.     Tibo dikandang kabau manguek, tibo dikandang kambiang mambebek,
dikandang bantiang malanguah.
Setiap kita harus pandai menyesuaikan diri dimana saja kita berada, dengan
mengetahui adat istiadat setempat.

416.    Tak baban batu digaleh, umua habih jaso indak ado.
Seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil.
417.    Tunjuak luruih kalingkiang bakaik, papek dilua runciang didalam.
Orang yang selalu bermuka baik dan bermulut manis tetapi hatinya busuk dan
dengki.

418.     Taranbau diimpik janjang, lah seso sansaro tibo.
Seseorang yang mendapat kesengsaraan yang datang bertubi-tubi.
419.     Tangsi curup muaro aman, lebong dibukak dek maskapai. Bundo kanduang taguahkan iman, malapeh anak dagang sansai.
Kata-kata pantun seorang anak diwaktu hendak berpisah dengan kampung
halaman.=U=
420.    Ukua jo jangko kok indak tarang, susunan niniak moyang kito. Dek rancak kilek loyang datang, intan disangko kilek kaco.
Kebudayaan asli akan dikalahkan setidak-tidaknya akan dipengaruhi oleh
kebuda yaan asing, kalau kiranya tidak mencintai dan mengamalkan kebudayaan sendiri.

421.     Urang tuo saundang-undang, panghulu sabuah hokum, candiko pandai
batenggang, budiman sifat panyantun.
Sifat yang harus dimiliki oleh orang tua da pemimpin, cendekia dan para
budiman.

422.     Uraian barih jo balabeh, sahinggo durian ditakuak rajo, supayo budi samo marateh, usaho galian dek basamo.
Untuk kembali kebudayaan menjadi kecintaan dan penghayatan masyarakat, perlu kerja sama yang baik semua pihak.
423.     Umpamo jawi balang puntuang, didulukan inyo manyipak, dikamudiankan inyo mananduak.
Sifat seseorang yang tidak baik, mau menang sendiri, yang tidak memikirkan
keselamatan orang lain, yang jadi persoallan baginya selalu dia kemukakan,
sedang dia tidak mempunyai kemampuan.

424.     Umpamo kancah laweh arang, umpamo tabu saruweh.
Seseorang suka bicara tanpa memikirkan orang lain tersinggung, banyak bicara
tapi tidak bisa kerja.

425.     Urang pambagih gadang hutang, urang pandareh lakeh kanai, urang pancameh mati jatuah, urang pandingin mati hanyuik.
Sifat dalam bertindak dan berbuat tanpa dipikirka semasak-masaknya selalu
tergesa gesa, menemui akibat yang tidak baik.

426.     Urang pamanggok lapa paruik, urang parentak gadang kanai.
Seseorang yang mudah tersinggung, dan pemarah juga sifat yang harus
dihindarkan.

427.     Usua samo dipamain, cabua samo dibuang.
Setiap kejadian harus diselidiki lebih jauh dan dihindarkan membuat kerja
cabul.

428.     Undang-undang nan duo baleh, ganti tuladan dek panghulu, itulah suri nan tarantang Cupak kok dipapek rang mangaleh, jalan kok diasak rang lalu, tikamkan karih nan dipinggang.
Kebudayaan asli bangsa harus kita pertahankan dengan segala tenaga dan
kekuatan yang ada walau dengan nyawa sekalipun.

429.     Urang Makkah mambao taraju, urang Bagdad mambao talu, dimakan bulan puaso. Rumah gadang basandi batu, adat basandi dengan alua, itulah kaganti rajo.
Ajaran Adat Minangkabau dikiaskan dengan kenyataan, seperti rumah bersendi
batu kuat dan kokoh dan bersendi alur atau kebenaran yang tidak ada
bandingannya yakni ( Syarak ).

430.     Ula lalok nan usah dijagokan, aia nan tanang usah dikaruahi.
Janganlah berbuat pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya, dan menimbulkan
kekeru- han dalam masyarakat.

431.     Umua panjang batungkek sabuak, usah takasiah dalam hiduik.
Pikirkanlah ekonomi dan kesayangan orang dihari tua, jangan bersifat boros
dalam hidup.

432.     Usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi.
Adat sebagai kebudayaan dan sebagai budi pekerti, terus dikembangkan dan
dibina.Ini adalah fersi 5 dari 432 Pitua urang minang semua nya saya bagi menjadi 5 bagian
Untuk fersi 1 ada DI SINI    Untuk fersi 2 ada DI SINI     Untuk fersi 3 ada DI SINI 
Untuk fersi 4 ada DI SINI    Untuk fersi 5 ada DI SINI
Baca juga yang di bawah ini